Friday, December 2, 2011

KEGEMILANGAN MELAKA

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKAPENTADBIRAN YANG SISTEMATIK

-Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang
  kemas dan tersusun.
-Setiap pembesar mempunyai tugas dan
  tanggungjawab masing- masing.

 

Jawab soalan-soalan di bawah:

1. Siapakah pembesar Melaka yang peranannya
    sama seperti  Perdana Menteri pada masa  kini?
2. Siapakah yang bertugas menyelaras kewangan
    negara?
3. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga
    kebajikan para pedagang di Melaka?