Friday, December 2, 2011

KEGEMILANGAN MELAKA

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKAPENTADBIRAN YANG SISTEMATIK

-Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang
  kemas dan tersusun.
-Setiap pembesar mempunyai tugas dan
  tanggungjawab masing- masing.

 

Jawab soalan-soalan di bawah:

1. Siapakah pembesar Melaka yang peranannya
    sama seperti  Perdana Menteri pada masa  kini?
2. Siapakah yang bertugas menyelaras kewangan
    negara?
3. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga
    kebajikan para pedagang di Melaka?
No comments:

Post a Comment