Friday, October 14, 2011

NILAI-NILAI MURNI DALAM MATAPELAJARAN KAJIAN TEMPATANMenurut Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), kita sebagai seorang guru mempunyai tanggungjawab untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia, harmonis dan seimbang. Oleh itu, nilai-nilai murni hendaklah diserapkan ke dalam semua matapelajaran yang diajar termasuk Kajian Tempatan. 


Antara nilai-nilai moral tersebut ialah seperti berikut:
 • Kebersihan fizikal
 • Baik hati
 • Keserdeharnaan
 • Kerajinan
 • Kesyukuran
 • Kejujuran
 • Keadilan
 • Kasih sayang
 • Hormat-menghormati
 • Semangat bermasyarakat
 • Hemah tinggi
 • Kebebasan
 • Keberanian
 • Berdikari
 • Kerjasama
 • Rasional